asp正则表达式 替换HTML源文件里的链接地址

4/22/2009来源:ASP技巧人气:9495

content="<ul><li><a href=pic_list_mb.asp?id=1&page=2>音乐之声明星壁纸</a></li><li><a href=pic_list_mb.asp?id=32&page=1>音乐之声明星壁纸</a></li</ul>"

想把content的内容变成
content="<ul><li><a href=pic_list_1_2.html>音乐之声明星壁纸</a></li><li><a href=pic_list_32_1.html>音乐之声明星壁纸</a></li</ul>"

<%
Function RegUrl(TheStr)
Set RegEx = New RegExp
RegEx.IgnoreCase =True
regEx.Global = True'****这一句加上是全部替换,如果不加,只替换第一个
RegEx.Pattern = "pic_list_mb\.asp\?id=(\d*)\&page=(\d*)"
RegUrl=RegEx.replace(TheStr,"pic_list_$1_$2.html")

End Function

content="<ul><li><a href=pic_list_mb.asp?id=1&page=2>音乐之声明星壁纸</a></li><li><a href=pic_list_mb.asp?id=32&page=1>音乐之声明星壁纸</a></li</ul>"
content=RegUrl(content)

response.write content
%>